• Publisher

Impressum

Stad Borken
Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Postfach 17 64, 46322 Borken

Telefoon: 02861/939-0
Fax: 02861/939-253

E-Mail: stadtpost(at)borken.de
Internet: www.borken.de

De stad Borken is een publiekrechtelijk lichaam.
Zij wordt vertegenwoordigd door burgemeester Rolf Lührmann.

Belastingidentificatienummer krachtens § 27 a van de wet op de omzetbelasting: DE 124 168 013 


Redactie en verantwoordelijke voor de inhoud krachtens
§ 10 (3) MDStV (staatscontract mediadiensten)

Het bureau van de burgemeester
Im Piepershagen 17
46325 Borken

Telefoon: 02861/939-303
Fax: 02861/939-253
E-Mail: kontakt(at)borken.de


Concept:
stad Borken

Layout:

elemente
websolutions

Junkerstraße 24
48153 Münster

E-Mail: websolutions(at)elemente.ms


Copyright

De lay-out van de homepage, de gebruikte tekeningen en foto’s, de verzameling  van alle bijdragen evenals de bijdragen afzonderlijk, zijn auteursrechtelijk beschermd. De stad Borken behoudt zich alle rechten, ook gedeeltelijk en ook wat betreft de fotomechanische weergave, de vermenigvuldiging en het verbreiden door middel van bijzondere procédés ( bij voorbeeld gegevensverwerking, gegevensdragers of gegevensnetwerken. Voor eventuele zetfouten evenals voor de juistheid van de gegevens is de stad Borken niet aansprakelijk. Wij streven ernaar in alle uitgaven de auteursrechten die rusten op de gebruikte teksten, tekeningen en documenten na te leven. In zoverre logo’s en tekens van andere firma’s, websites en organisaties gebruikt worden, wordt vooropgesteld dat de firma’s, eigenaars van websites en de organisaties het daarmee eens zijn. Mocht dit niet het geval zijn, volstaat een mailtje aan stadtpost(at)borken.de

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken (Azubi-Speed-Dating):
Fotolia: xavier gallego morel #59646947, vectorlib.com #591990906, Picture-Factory # 45205622, Alexander Raths #61133611, fotolia_74451846_M


Internetvoorwaarden (uitsluiting van aansprakelijkheid)

Het internet werkt als decentraal netwerkverband met tussentijdse opslag en het doorgeven ven tijdelijke gegevens. Momenteel is het daarom ook niet mogelijk te garanderen dat de gegevens niet gemanipuleerd of ongewild vervalst worden,en kan evenmin worden gegarandeerd dat enkel bijgewerkte gegevens van de aanbieder naar de gebruiker worden gestuurd (zo kan de oude versie nog in cache-geheugen staan). Wij wijzen dan ook nadrukkelijk op deze door het systeem bepaalde beperking: u krijgt deze gegevens enkel onder de voorwaarden van internet. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de  juistheid van de gegevens en hun conform zijn met de oorspronkelijke gegevens.


Externe Links

De stad Borken heeft op haar site links naar andere sites gelegd. Voor al deze links geldt dat de stad Borken uitdrukkelijk verklaart dat zij geen enkele invloed heeft op de vorm of de inhoud van de gelinkte sites. Daarom distantieert zij zich hierbij ook uitdrukkelijk van alle sites op haar homepage en maakt zij zich de inhoud van die sites niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle links die aangegeven zijn op de homepage en voor de inhoud van alle sites waarbij de aangemelde banners naar links voeren.


E-Mail
Verklaring van toegangsopening krachtens §3a Wet op de beheerprocedure NRW

Bij communicatie via e-mail moet men erom denken dat informatie via de informatiesnelweg in handen van onbevoegden kan vallen, vervalst of gewist kan worden. Daarom moeten vertrouwelijke gegevens versluierd of via een andere weg worden overgemaakt.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat gegevensuitwisseling per e-mail altijd onversluierd gebeurt.


Rechtsgeldigheid en salvatorclausule  

Wanneer u ons webaanbod bezoekt, erkent u de bepalingen van uitsluiting van onze aansprakelijkheid. Wanneer er bepaalde formuleringen of gedeelten van deze uitsluiting van aansprakelijkheid, niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldige wetgeving dienaangaande, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.


Plaats van handeling is Borken en alleen de rechtbanken van Borken (Westfalen) zijn in dezen bevoegd.

Top of page